Ai được quyền đầu tư công?

Chuyện kể rằng, ở một nơi đầy tớ có quyền tiêu tiền mà không cần hỏi ý kiến chủ nhân. Trong thời gian vừa qua, nhiều công trình đầu tư công tạo ra sự chú ý từ công luận. Trước tiên là tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng được khánh thành với kinh phí … Continue reading Ai được quyền đầu tư công?