Nếu Kennedy còn sống, chiến tranh Việt Nam sẽ khác?

Nửa thế kỉ sau ngày vị tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ bị ám sát, nhiều giả thuyết cho rằng John F. Kennedy đã có ý định rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam. Ngày này 50 năm trước, một viên đạn ở Dallas đã cướp đi sinh mạng của John F. Kennedy (JFK), … Continue reading Nếu Kennedy còn sống, chiến tranh Việt Nam sẽ khác?

Advertisement

From Vietnam to Syria: The Sorry Story of Liberal Imperialism

“Western intervention in the affairs of other civilizations is probably the single most dangerous source of instability and potential global conflict in a multicivilizational world” (Samuel Huntington, 1997). After winning the wide support from both Democratic and Republican leaders, it becomes clear that US president Obama will launch an attack against Syria, making it the … Continue reading From Vietnam to Syria: The Sorry Story of Liberal Imperialism