Thirty years of change

Bài mới của mình trên tờ Mekong Review (https://mekongreview.com/), một quarterly journal do Minh Bui Jones, founder của tờ the Diplomat sáng lập, với hy vọng tạo thành một kiểu New Yorker của Đông Nam Á. Các bạn ở Hà Nội có thể tìm đọc tờ báo in bán tại Tadioto, 25 Tông Đản. Mình … Continue reading Thirty years of change

Advertisement

Đại hội của người anh em

Hôm nay, người anh em Bắc Triều tổ chức đại hội toàn quốc Đảng Lao động (KWP). Lần gần đây nhất Đại hội này được tổ chức là vào năm 1980, khi lãnh đạo tối cao hiện tại là Kim Jong-un chưa ra đời. Trong suốt 35 năm qua, đặc biệt là dưới thời của … Continue reading Đại hội của người anh em

iPhone và những chiếc mặt nạ

Với nhiều người Việt, có lẽ việc ra mắt iPhone 6 là sự kiện quốc tế tiêu biểu nhất trong tháng Chín, hơn cả khủng hoảng Nhà nước Hồi giáo (IS) hay Scotland bỏ phiếu độc lập. Giới trẻ chụp selfie trước cửa Apple Store ở nước ngoài, giới sành công nghệ đua nhau xem … Continue reading iPhone và những chiếc mặt nạ

Marx and his legacy (part 3): The myth of Marxist strong states

Marxism should not be an excuse for authoritarian states The rise and fall of Soviet bloc in 20th century, and the emerging authoritarian one-party rules in some Asian countries in early 21st century are usually linked to Marxist idea of “the dictatorship of proletariat.” As China claims to follow Marxism and Maoist thoughts, Vietnam claims … Continue reading Marx and his legacy (part 3): The myth of Marxist strong states

Marx and his legacy (part 2): the Proletarian Question

“The worldview of the Party imposed itself most successfully on people incapable of understanding it.” (George Orwell, 1984). Who moves the history forward? Marx’s historical materialism has so far argued well how inevitable a flawed system should be replaced by a more progressive one. Just as feudalism gave way for capitalism, capitalism will in the … Continue reading Marx and his legacy (part 2): the Proletarian Question