Đại hội của người anh em

Hôm nay, người anh em Bắc Triều tổ chức đại hội toàn quốc Đảng Lao động (KWP). Lần gần đây nhất Đại hội này được tổ chức là vào năm 1980, khi lãnh đạo tối cao hiện tại là Kim Jong-un chưa ra đời.

Trong suốt 35 năm qua, đặc biệt là dưới thời của Kim Jong-il, Bắc Triều thực chất đã từ bỏ chủ nghĩa Marx để đi theo tư tưởng Kim Nhật Thành, Juche (self-reliance, chủ thể). Không còn bất kì từ nào liên quan đến Marx và Lenin trong hiến pháp mới nhất của nước này.

Tư tưởng Juche về thực chất là một thứ chủ nghĩa quân phiệt, dùng quân đội nắm giữ quyền lực nhà nhà nước. Bắc Triều là quốc gia có quân đội thường trực/dân số lớn nhất thế giới, và trong hiến pháp quy định nguyên tắc “tiên quân” (military first).

Tất nhiên, với một quốc gia chết đói, lại còn ưu tiên về quân sự thì quần chúng khó lòng mà sung sướng được. Trong thập niên 90, nước này trải qua nạn đói khủng khiếp, giết chết từ 500 nghìn-2 triệu người (chưa có con số chính xác, sự cấp thiết của luật minh bạch thông tin là đây).

Người ta mong đợi Bắc Triều mở cửa như Trung Quốc, Việt Nam, hay gần đây nhất là Cuba. Nhưng như đã nói, Bắc Triều đâu còn là nước chủ nghĩa xã hội nữa mà mong xây dựng được “kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Không biết thể chế này sẽ còn tồn tại được bao lâu, nhưng nó mà sụp thì châu Á cũng sẽ có một phen lao đao.

Sống lâu trong cái khổ, người ta cũng không biết thế nào là khổ nữa. Trong cuốn sách của Barbara Demick, phóng viên hàng chục năm theo dõi Bắc Triều, có thuật lại một lời bài hát cho trẻ em, đại ý là khi có Đảng, có bác Ủn, bác Ỉn, thì chúng ta không có gì phải ghen tị trên thế giới này.

We have nothing, nothing to envy in this world.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

A Note From Abroad

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sailaway from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.” ~ Mark Twain

Nguyễn Quốc Vương-Người bán sách rong

Quê hương yêu dấu (Dọc hành chấm đứng). Xin các bạn vui lòng ghi rõ nguồn và dẫn link đến trang này nếu đăng lại bài của tôi

nat chukim

'anh cứ như thế này, sẽ chẳng có người phụ nữ nào yêu anh đâu'

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Kim Dung/Kỳ Duyên

Yêu cần tri kỷ, viết cần tri âm

breathing & playing

mindfulness & yoga, food & wellness, culture & travel

Thanh Nguyên

Its my nest <3

Enrique Núñez-Mussa

Journalism, media and politics

Notebook

Theory blog of a Marxist-Leninist writer.

Minh Thi's blog

pieces of me

Pawpaw's Traveling

Artwork Collection By Pawpaw... "Wherever you stand be the soul of that place." - Rumi

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

%d bloggers like this: