Di sản Mandela: Hòa bình không chỉ xây bằng xương máu

Di sản đáng quý nhất để của Nelson Mandela là bài học về sự khoan dung để thống nhất một dân tộc bị chia rẽ.   Ngày 5/12 vừa qua, Nelson Mandela, vị thánh sống của nhân dân Nam Phi cũng như các dân tộc bị áp bức trên thế giới, qua đời ở tuổi … Continue reading Di sản Mandela: Hòa bình không chỉ xây bằng xương máu