Kỷ niệm hay không kỷ niệm, đó không phải là vấn đề

  Ngày 17/2 tới đây sẽ đánh dấu 35 năm Trung Quốc đem quân xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam. Cuộc chiến chỉ kéo dài hơn một tháng nhưng để lại hậu quả rất nặng nề này được Việt Nam kỷ niệm hàng năm để lên án “bọn bành trướng Bắc Kinh,” trước … Continue reading Kỷ niệm hay không kỷ niệm, đó không phải là vấn đề

Advertisement