Bức tường Berlin – 26 năm sau

Bài viết nhân kỷ niệm 26 năm Bức tường Berlin sụp đổ, hơi dài nên chắc sẽ kén người đọc. Bản báo chí của bài này được đăng trên Vietnamnet 8/ - 9/11/2015. ------------- Bức tường Berlin – 26 năm sau Khắc Giang Viết từ Berlin và Frankfurt am Main Cách vài bước chân tới … Continue reading Bức tường Berlin – 26 năm sau

Advertisement