Quỹ BHXH: ai là chủ nhân?

Với một quỹ có nguồn thu khoảng 7 tỷ USD/năm, lấy từ 26% tổng quỹ lương toàn xã hội, người dân có quyền được biết cụ thể và chi tiết mọi hoạt động của nó Thử tưởng tượng bạn nhận được một lời đề nghị rằng: “Anh hãy gửi tiền để tôi đầu tư, nhưng … Continue reading Quỹ BHXH: ai là chủ nhân?

Advertisement