Bóng ma trên Thiên An Môn

Không biết khi mải mê quẩy trên biển Đông, thiên triều nước Lạ còn để tâm đến ngày 4/6 nữa không?   Cách đây 26 năm, quảng trường Thiên An Môn chứng kiến một trong những vụ thảm sát sinh viên đẫm máu nhất trong lịch sử. Chỉ trong một đêm, hàng nghìn người bị … Continue reading Bóng ma trên Thiên An Môn

Advertisement