Tablet cho học sinh và những câu hỏi lớn (chưa lời đáp)

Sở Giáo dục TP HCM vừa cho ra mắt bản đề án thí điểm phổ cập việc sử dụng máy tính bảng cho học sinh tiểu học trên toàn thành phố. Đón đầu công nghệ là một nỗ lực đáng ghi nhận, và biết đâu đề án kiểu như thế này có thể giải quyết … Continue reading Tablet cho học sinh và những câu hỏi lớn (chưa lời đáp)