Chuyện giàn khoan và ngoại giao nước bé

Nhân câu chuyện giàn khoan, ôn lại thăng trầm trong ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1976-1992 và bài học trong việc giải quyết tranh chấp với Trung Quốc. Ôn cố tri tân* Câu chuyện bắt đầu vào năm 1976, một năm sau khi Việt Nam thống nhất. Năm nước ASEAN lúc đó hết sức … Continue reading Chuyện giàn khoan và ngoại giao nước bé