Phnom Penh hôm nay: chữ Hán và đại lộ Mao Trạch Đông (kì 4)

Hơn ba thập niên sau Khme Đỏ, đất nước Campuchia đã hồi sinh và thay đổi. Không còn Ponlot, giờ đây người ta dễ dàng tìm thấy bóng dáng của người Trung Quốc đổ bóng xuống khắp đất nước Chùa Tháp. >> Kỳ 1: Những khuôn mặt Phnom Penh ba thập niên sau Khmer Đỏ >> … Continue reading Phnom Penh hôm nay: chữ Hán và đại lộ Mao Trạch Đông (kì 4)

Advertisement