Đổi rừng lấy sân golf

Trả lời báo chí, đại diện tỉnh Gia Lai cho rằng rừng thông sẽ không biến mất mà chỉ “di thực” – một uyển ngữ khác thay cho cụm từ dễ hiểu hơn, là bứng cây. Chọn kinh tế và bỏ qua môi sinh về dài hạn sẽ khiến chúng ta mất cả hai.

Qua những đợt thiên tai thảm khốc vừa qua, bảo vệ môi trường trở thành vấn đề được người dân quan tâm hơn. Từ năm ngoái, nhiều dự án xã hội nhằm “trả nợ rừng” bắt đầu đi vào hoạt động. Người dân ý thức hơn về du lịch sinh thái, lựa chọn những sản phẩm thân thiện với thiên nhiên, và “xét nét” hơn về hệ quả môi trường của các dự án kinh tế. Đây là thay đổi nhận thức rất lớn từ quan điểm chấp nhận đánh đổi môi sinh để tăng trưởng kinh tế vốn thịnh hành từ chục năm đổ về trước.

Nhưng song song với thay đổi tích cực đó, câu chuyện chính sách bảo vệ rừng mới chỉ sôi động trên bàn giấy. Cùng với tăng trưởng kinh tế, cam kết về diện tích rừng trên thực tế giảm dần trong thập kỷ qua. Trong văn kiện đại hội Đảng lần 11 vào năm 2011, mục tiêu che phủ rừng đề ra đến năm 2020 phải đạt 45%. Mục tiêu giảm xuống 42% vào đại hội 12 năm 2016.

(Đọc tiếp tại Saigon Times https://www.thesaigontimes.vn/315400/doi-rung-lay-san-golf.html)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s