Lao động vượt biên

Đây là bài đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, chủ yếu nói về băn khoăn của mình về câu chuyện lao động Việt Nam đi nước ngoài. Bài gần như không chỉnh sửa, nên bạn nào quan tâm đến mảng này có thể đọc theo link dưới đây:

https://thesaigontimes.vn/lao-dong-vuot-bien/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s