Ngoại trưởng Nhật Bản: Cán cân cho “Sự trỗi dậy hòa bình”?

Sau khi trở thành Ngoại trưởng, Seiji Maehara chủ trương tăng cường hợp tác quân sự một các chặt chẽ hơn với Mỹ, nhằm hạn chế ảnh hưởng của sự “trỗi dậy hòa bình” từ bên kia biển Hoa Đông. Trong ngày 6/1 vừa qua, ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara tới thăm Mỹ. Có … Continue reading Ngoại trưởng Nhật Bản: Cán cân cho “Sự trỗi dậy hòa bình”?

Advertisement